Rangkaian Generator Tegangan Blok LF

Rangkaian Generator Tegangan Blok LF

Rangkaian Generator Tegangan Blok LF


Generator Tegangan Blok LF
Rangkaian Elektronika - Generator terdiri dari 3 Gerbang NAND IC 7400. Gerbang NAND yang keempat (titik-titik sambung 11, 12 dan 13) mengusahakan perbaikan denyut. Keluaran gerbang ini mengendalikan masukan clock flip-flop induk-hamba 7473. Keluaran-Q dari sini merupakan keluaran tegangan blok yang pertama. Dengan sakelar S1 dalam kedudukan a tegangan sampai 100 Hz (bisa diatur dengan potensiometer P1). Kalau sakelar S1 berada dalam kedudukan b pengaturan jangkauan bergerak dari 100 Hz sampai 1 kHz. Dalam kedudukan c dari 1 kHz sampai 100 kHz. Sisi-sisi tegangan blok kira-kira adalah 10 detik. Flip-flop induk hamba kedua, yang mengandung IC 7473, dikopelkan dibelakang yang pertama. Karena itu dikeluaran kedua terdapat setengan frekuensi dari keluaran 1. Bebean keluaran tegangan blok tidak boleh lebih besar daripada 10kOhm. Harga kondensator untuk C1 sukar memperolehnya. Cara terbaik untuk memperoleh hal ini ialah menyusun 3 kondensator yang disambungkan jajar (5uF//2,2uF//1uF). Untuk mencegah gangguan catu, pada terminal-terminal catu IC harus didekopel dengan kondensator 1 uF, nomor-nomor pesan IC berlaku untuk kemasan DIL.
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Advertiser